گروه سنی یک تا دو سالگی

·  کارگاه های مادر و کودک:

کارگاه های مادر کودک خانه کودک سلاله ساقه منحصر به گروه سنی تولد تا سه سال بوده، و در هر کلاس، برنامه های مشخصی برای تقویت مهارت های رشدی کودکان در سنین مختلف اجرا می شود. در این کارگاه ها، کودکان فعالیت های مختلفی که توسط مربیان طراحی شده است را با همراهی مادر خود انجام می دهند، مادران نیز به صورت هم زمان در مورد فعالیت کودکان کسب دانش می نمایند تا بتوانند به این ترتیب بیشتر با ویژگی های سنی فرزند خود آشنا شوند،  همچنین قادر باشند فعالیت های مشابهی با ابزارهای خانگی برای فرزندشان تدارک دیده و به صورت مداوم به تحریک حواس فرزند خود و غنای تجربیات او بپردازند. از دیگر مزایای این کارگاه ها می توان آشنایی مادرها هم دغدغه با یکدیگر را نام برد که در بسیاری موارد به ایجاد یک رابطه دوستانه میان آنها تبدیل شده و به داشتن حمایت عاطفی و اجتماعی لازم میان مادران و کودکان کمک شایانی می نماید. در هر گروه سنی، به طور ویژه بر یکی از مهارت های کودکان تاکید می شود که به اختصار با آنها آشنا می شوید:

- گروه تولد تا 1 سال (آرامش و تجربه نو): در این کارگاه که با همراهی مادر و کودک به تقویت حواس چهار گانه ی کودک پرداخته و با بهره گیری از فنون و تکنیک های ماساژ به تقویترابطه عاطفی و لمسی والدین و کودک می پردازیم. همچنین با بازیهایی طراحی شده، به تقویت هماهنگی های دست و چشم کودک پرداخته و با دادن اطلاعات جامع در مورد تغذیه و خواب کودک، به صورت همه جانبه مادران را برای حفظ سلامت فرزندشان همراهی می کنیم.

- گروه یک تا سه سال (جنب و جوش و ذهن پویا): کودکان در این سن به سطحی از مهارت می رسند که می توانند کنترل بیشتری روی عضلات خود داشته و مهارت هایی از جمله راه رفتن، استفاده از دستشویی و غیره را فرا بگیرند. به همین ترتیب در کارگاه های این گروه سنی به طور ویژه، به پرورش مهارت های حرکتی کودکان از جمله تعادل می پردازیم و با دانش افزایی هایی که برای مادران برگزار می شود، آنها را با روش های ایمن و صحیح گرفتن کودک از شیر و پوشک نیز آشنا می نماییم.

 
کارگاه مادر و کودک ( قسمت اول) کارگاه مادر و کودک ( قسمت دوم)
کارگاه مادر و کودک ( قسمت سوم)