تولد تا یک سالگی

تولد تا یک سالگی

امروزه دیگر این موضوع اثبات شده است که حتی جنین انسان نیز تحت تاثیر محیط قرار می گیرد و به همین ترتیب نوزاد، پس از به دنیا آمدن هم در اولین روزها و هفته های زندگی اش از محیط بسیار تاثیر می پذیرد.

 
گروه سنی یک تا 2

یک تا دو سالگی

در آغاز دومین سال تولد کودکمان هستیم. نوزاد کوچک دیروز، امروز کودک نوپایی شده است که می خواهد مثل بزرگترها عمل کند، بایستد و راه برود. او در این سن دوست دارد حس استقلال و توانایی هایش را نشان دهد.

 
گروه سنی 2 تا 3.5

گروه سنی 2 تا 3.5

در این سن کودکان بیش از پیش نگاهشان بر اعمال و رفتار بزرگترهاست و آنها بیشتر از قبل دوست دارند شبیه بزرگترها باشند و از والدین خود و دیگران الگوبرداری و تقلید کنند.

 
گروه سنی 3.5 تا 5

گروه سنی 3.5 تا 5

در این سن کودکان کاملا مستقل شده اند. می توانند به تنهایی نیاز های شان را برطرف کرده و در مدت طولانی تری با همسالان خود همراه باشند. آنها در بازی خود زندگی گرده و دنیا را تجربه می کنند.

 
گروه سنی 5 تا 6.5

گروه سنی 5 تا 6.5

در این سن کودکان کاملا مستقل شده اند. می توانند به تنهایی نیاز های شان را برطرف کرده و در مدت طولانی تری با همسالان خود همراه باشند. آنها در بازی خود زندگی گرده و دنیا را تجربه می کنند.